Ger Driessen Advies BV

Ger Driessen gaat veel verder dan louter adviseren. Door de  brede ambtelijke en bestuurlijke ervaring bij gemeente, waterschappen, provincie en rijk, weet hij als geen ander hoe lijnen lopen bij overheid en bedrijfsleven.

Wanneer Ger Driessen advies geeft, zal hij zijn netwerk inzetten om contacten te leggen en partijen bij elkaar te brengen zodat een advies veel rendement geeft. Ger Driessen is dan bovenal een sparringspartner die u uitdaagt en inspireert. Praktisch en resultaatgericht!

Gebiedsontwikkeling

Adviestrajecten bij grote projecten zoals bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, vragen om een lange adem en veel ervaring. In zulke projecten zijn meestal veel partijen betrokken met uiteenlopende belangen. Het signaleren van deze belangen is een van de vele kwaliteiten van Ger Driessen. Pas dan kan er gewerkt worden aan het samenbrengen van partijen en het zoeken naar oplossingen. Voor het vinden en kiezen van oplossingen is kennis en ervaring nodig.

Lees meer

Verbinden

Overheid en bedrijfsleven zitten qua afstand vaak niet ver uit elkaar. Toch blijkt het in de praktijk moeilijker te zijn om elkaar te vinden. Hoe vind je de juiste contactpersoon binnen een gemeente of provincie om voortgang in een project te bewerkstelligen?

Ondanks het feit dat overheid en bedrijfsleven Nederlands als voertaal hanteren, begrijpt en verstaat men elkaar vaak niet. Ger kan hierin een belangrijke verbindende factor zijn om deuren te openen.

Lees meer

Kennis en ervaring

 

Om alle kennis, ervaring en referenties overzichtelijk te tonen, is er een aparte web-pagina ontwikkeld. Klik hier om d.m.v. een tijdlijn snel en overzichtelijk een beeld van Ger Driessen te krijgen.

Lees meer

Creativiteit

Bestaande patronen doorbreken is een traject dat vraagt om de gebaande paden te verlaten. Hiervoor is creativiteit gecombineerd met ervaring nodig. Bovenal is het belangrijk om er daadwerkelijk op uit te gaan en contacten te leggen om zo vraag en aanbod te ontdekken en te gebruiken.

Het ontdekken van latente vragen: aanbod waar geen directe vraag aan gekoppeld zit. Dan pas begint het voor Ger Driessen interessant te worden. De uitdaging om creatief te denken waardoor 1 + 1 minimaal 3 wordt.

Innovatie

Innovatie is verder denken dan het hier en nu. Bij innovatie denkt Ger Driessen ook aan morgen en overmorgen waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is. Niet innoveren betekent in feite dat je in de geschiedenis aan het ondernemen bent.

Wanneer we over vandaag praten, zijn we in feite al te laat. In de achteruitkijkspiegel kijken betekent dat je aan het kijken bent naar iets wat al geweest is.

Verbindend vooruit denken waardoor de kans op succes groter wordt.

Advies voor overheid

Zoals ondernemers de wegen binnen de overheid als moeilijk en lastig ervaren, zo ervaart de overheid dit bij ondernemers. De overheid is vaak gebonden aan procedures en regels, iets wat de gemiddelde ondernemer maar lastig vindt.

Ger Driessen is een intermediair die beide werelden begrijpt en in staat is om communicatie constructief te laten verlopen.

Begrip leidt tot betere resultaten

Keypoints

Geen bureaucratie maar bureaucreatie, dit een van de vele motto’s die Ger spreekt.

In onderstaande video komen de keypoints van Ger Driessen naar voren.