Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Kennis en ervaring heeft Ger Driessen opgedaan als bestuurder bij gemeente, provincie en waterschap. Voorbeelden van gebiedsontwikkelingen waaraan hij aan de wieg mocht staan zijn de Parkstad Buitenring, de ontwikkeling van Greenport Venlo en de maasbeveiliging bij Ooijen-Wanssum. Het ging hierbij niet alleen over de inhoud van de plannen, maar ook het verkrijgen van draagvlak en het bouwen van een stabiele Governance.

Het betreft allemaal ontwikkelingen, die na zijn vertrek als verantwoordelijk bestuurder, zijn gecontinueerd en waarvan de omgeving steeds meer de effecten ervaart.

Kwaliteitsmenu
In de gebiedsontwikkeling heeft hij als verantwoordelijk provinciaal bestuurder een start gemaakt met het kwaliteitsmenu, waarin partijen ontwikkelingen mochten oppakken die strijdig waren met staand beleid, maar die op basis van kwalitatieve tegenprestaties, toch mogelijk werden gemaakt. In de afgelopen jaren is op basis van een dergelijke belangenafweging voor tientallen miljoenen aan ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Dijkaanleg en dijkversterking
Als voormalig voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei heeft Ger Driessen de impuls gegeven om de dijkaanleg en dijkversterking te versnellen. Zijn inzet is er op gericht geweest de maasbeveiliging niet enkel te laten bestaan uit beschermingsmaatregelen, maar ruimte te bieden om koppelkansen te geven voor bedrijven, overheden, instellingen en particulieren om meerwaarde te ontwikkelen voor nieuwe maatschappelijke en/of economische activiteiten.

Gebiedsontwikkeling Zuidstad
Een van zijn laatste activiteiten bij gebiedsontwikkeling was het vanuit zijn eigen BV in opdracht van provincie opstellen van de notitie Zuidstad, internationale transitie hotspot, met daarin als afzonderlijk onderdeel opgenomen de gebiedsontwikkeling voor de A76 zone.

PDF Gebiedsontwikkeling A76