Verbinden

Verbinden

Partijen hebben elkaar nodig. Ieder begrijpt dat, toch is het in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. De overheid denkt nog wel eens, de ondernemer doet het enkel om er zelf beter van te worden. De ondernemer loopt vaak aan tegen de afzonderlijke hokjes waar de overheid lijkt in te zijn georganiseerd. Verbinden is dan het sleutelwoord.

Diverse projecten

In de praktijk heeft Ger Driessen dat in de afgelopen jaren in diverse projecten gedaan zoals bij de verplaatsing van het bedrijf van Peter van Dijck, dat op diverse plaatsen in Horst en Meterik was gevestigd naar America, de verhuizing van Van de Munckhof van de Meterikseweg naar de Venrayseweg in Horst, de versterking van het complex Kasteel de Berckt in Baarlo en de invulling van de derde fase Startebos in Meijel. Dit zijn slechts voorbeelden. In de praktijk is dit alledaags werk, waarbij medio 2018 er zo’n vijftigtal verbindingsprocessen actueel zijn.

Overheid en bedrijven

Ger Driessen werkt niet alleen aan verbindingen tussen overheid en bedrijven, maar doet dat ook tussen overheden zelf. De gebiedsontwikkeling Zuidstad is daar een goed voorbeeld van, maar ook de inbreng van hem bij een zestal Rekenkamers medio 2018 in de regio Nijmegen, waarbij aandacht uitging naar afstemming, rol en verantwoordelijkheden en de mogelijkheden van risicobeheersing bij een onderwerp uit het sociale domein, Grip op veiligheid.

Ruimte voor Ruimte

Sinds april 2017 is hij als directeur Ruimte voor Ruimte ook bezig om belangen van de woonconsument, de gemeenten en de provincie met elkaar te verbinden. Het gaat hier om het bouwen van woningen op kavels in het buitengebied. Woningen die daarbij ruimte maken in de woonketen, waardoor vanuit de verhuisketens ook kavels voor de startende woonconsument beschikbaar kunnen komen. Daarbij heeft hij oog voor de diverse belangen, die partijen hebben en bevordert hij een situatie waarin alle partijen succesvol kunnen opereren, zie hiervoor https://www.bouwopeigengrond.nl/